Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. dra Józefa Ostaszewskiego
ul. Henryka Pogorzelskiego 4
06 – 500 Mława

zaprasza do konkursu ofert na świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziału przedszkolnego i dzieci szkolnych w Szkole Podstawowej.

  1. Rodzaj zamówienia: świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziału przedszkolnego i dzieci szkolnych w Szkole Podstawowej.
  2. Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, ul. Henryka Pogorzelskiego 4.
  3. Termin realizacji: od 01.09.2023r do 31.08.2024r.
  4. Opis przedmiotu zamówienia można otrzymać w siedzibie szkoły, sekretariat w terminie od 14.07.2023r.
  5. Miejsce składania ofert: sekretariat szkoły, do dnia 28.07.2023r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z napisem „ świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziału przedszkolnego i dzieci szkolnych w Szkole Podstawowej.”
  6. Otwarcie ofert: nastąpi dnia 28.07.2023r o godz. 11.00 w sekretariacie szkoły.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Szkole Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, ul. Henryka Pogorzelskiego 4 tel. 23 654 49 10 oraz na stronie www.sp3.mlawa.pl

Plików:
pdf-273 Ogłoszenie - konkurs ofert 14.07.2023 Popularne
Data-273środa, 19 lipiec 2023 11:57 Wielkość pliku-273 99.83 KB Pobierz-273 116 Pobierz

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego  w Mławie, ul. Henryka Pogorzelskiego 4  zaprasza do konkursu ofert na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki w szkole.

Poniżej FORMULARZ OFERTY na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki w szkol:


pdf-138 Przetarg - stolowka 2020_SP3Mlawa Popularne
Data-138wtorek, 21 lipiec 2020 11:50 Wielkość pliku-138 229.69 KB Pobierz-138 333 Pobierz