Święto to jest wyrazem uznania dla wysiłku wolontariuszy na całym świecie, zostało ustanowione w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wolontariat w naszej szkole działa przede wszystkim na terenie naszej szkoły i naszego miasta. Staramy się udzielać pomocy tym, którzy jej potrzebują, a tym samym rozwijamy w młodych wolontariuszach wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Pomimo pandemii, nie zaprzestaliśmy działań wolontariackich.

Przed Świętem Zmarłym posprzątaliśmy groby i zapaliliśmy znicze na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Wawrzyńca w Mławie.

Zbieraliśmy i zawieźliśmy karmę dla psiaków ze schroniska Napierkach. Kontynuowaliśmy akcję „Adopcja na odległość”.

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to jest wyrazem uznania dla wysiłku wolontariuszy na całym świecie, zostało ustanowione w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem obchodów jest podziękowanie wolontariuszom za ich pracę na rzecz innych. Aktywność na tym polu związana jest z udziałem w jednorazowych lub cyklicznych akcjach społecznych oraz charytatywnych.

W naszej szkole w ramach wolontariatu organizujemy między innymi następujące akcje:

Wolontariat szkolny przeprowadził akcję zbierania karmy dla psiaków w schronisku w Napierkach.  Zebraliśmy 385 kg. Wielkie brawa dla wszystkich, którym dobro zwierząt leży na sercu.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie, po raz kolejny, zaadoptowała dziecko z Afryki.
 
W bieżącym roku szkolnym, kontynuujemy podjętą akcję "Adopcja na odległość" we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Polega ona na wsparciu materialnym dziecka z kraju misyjnego i zapewnienia mu możliwości wyżywienia i edukacji. Dotychczas opiekowaliśmy się Mercy Katambi, która ukończyła szkołę powszechną i się usamodzielniła. Przez kolejne 2 lata wspieraliśmy również jej siostrę, która obecnie pobiera w szkole wyższej.