Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zapraszają na piknik, który odbędzie się 20 czerwca od godz. 9.00