Konkurs "Ambasador Młodego Pokolenia Mławy"

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie głosowali w Konkursie "Ambasador Młodego Pokolenia Mławy", organizowanym dzięki przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu "Mazowsze dla Młodzieży".

Młodzież ze szkół podstawowych ponadpodstawowych w ten sposób wybierze:
1. Mecenasa Młodego Pokolenia;
2. Najprzyjaźniejszego nauczyciela w kategorii: szkoła podstawowa;
3. Najprzyjaźniejszą firmę wspierającą swoimi działaniami młodych ludzi;
4. Organizację pozarządową wspierającą działania na rzecz młodzieży;
5. Najciekawsze wydarzenie zorganizowane dla młodzieży w 2023 roku w Mławie;
6. Lidera Młodego Pokolenia (do 25 roku życia)

Zobacz zdjęcia