23 października 2023 roku odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Lena Bartkowska oraz Kaja Sadłos, po złożeniu ślubowania, stały się radnymi Młodzieżowej Rady Miasta.

Zobacz zdjęcia