Prosimy o zapoznanie się z :


Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole obwodowej - przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 06 lutego 2024 r., do godz. 16.00.

Plików:
unknown-288 Zgłoszenie do szkoły podstawowej 2024_2025 Popularne
Data-288piątek, 19 styczeń 2024 05:38 Wielkość pliku-288 87.56 KB Pobierz-288 117 Pobierz

Klasa 1.

Potrzebne dokumenty:

unknown-274 WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ 2024_2025.pdf Popularne
Data-274czwartek, 18 styczeń 2024 19:56 Wielkość pliku-274 86.42 KB Pobierz-274 111 Pobierz

unknown-287 Zgłoszenie do szkoły podstawowej 2024_2025 Popularne
Data-287czwartek, 18 styczeń 2024 21:32 Wielkość pliku-287 87.56 KB Pobierz-287 108 Pobierz

unknown-275 Klauzula informacyjna RODO - potwierdzenie woli klasy 2024_2025
Data-275czwartek, 18 styczeń 2024 20:42 Wielkość pliku-275 71.64 KB Pobierz-275 92 Pobierz

unknown-284 Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych 2024 2025 Popularne
Data-284czwartek, 18 styczeń 2024 21:27 Wielkość pliku-284 155 KB Pobierz-284 132 Pobierz

unknown-282 Zarządzenie Burmistrza Miasta Mława Nr 7_2024 z dnia 10.01.2024
Data-282czwartek, 18 styczeń 2024 21:24 Wielkość pliku-282 1.1 MB Pobierz-282 63 Pobierz

unknown-283 Zarządzenie Burmistrza Miasta Mława Nr 7_2024 z dnia 10.01.2024_1.pdf
Data-283czwartek, 18 styczeń 2024 21:25 Wielkość pliku-283 1.1 MB Pobierz-283 57 Pobierz

unknown-276 UCHWAŁA NR XLVI.589.2022 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 20 grudnia 2022 r. załącznik 1
Data-276czwartek, 18 styczeń 2024 20:45 Wielkość pliku-276 55.9 KB Pobierz-276 88 Pobierz

unknown-277 UCHWAŁA NR XLVI.589.2022 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 20 grudnia 2022 r. załącznik 2
Data-277czwartek, 18 styczeń 2024 20:46 Wielkość pliku-277 48.67 KB Pobierz-277 58 Pobierz

unknown-278 Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa klasy 2024_2025
Data-278czwartek, 18 styczeń 2024 20:48 Wielkość pliku-278 44.19 KB Pobierz-278 56 Pobierz

unknown-279 Oświadczenie o odległości od miejsca zamieszkania klasy 2024_2025
Data-279czwartek, 18 styczeń 2024 21:16 Wielkość pliku-279 42.98 KB Pobierz-279 62 Pobierz

unknown-280 Oświadczenie o spełnianiu obowiązku do klasy 2024_2025
Data-280czwartek, 18 styczeń 2024 21:18 Wielkość pliku-280 45.37 KB Pobierz-280 67 Pobierz

unknown-281 Oświadczenie zamieszkanie i podatek dochodowy klasy 2024_2025
Data-281czwartek, 18 styczeń 2024 21:21 Wielkość pliku-281 43.73 KB Pobierz-281 88 Pobierz

unknown-285 Potwierdzenie woli - szkoła podstawowa dla jednostki 1 2024_2025.pdf Popularne
Data-285czwartek, 18 styczeń 2024 21:29 Wielkość pliku-285 42.45 KB Pobierz-285 102 Pobierz

unknown-286 Potwierdzenie woli - szkoła podstawowa dla jednostki 2 2024_2025.pdf
Data-286czwartek, 18 styczeń 2024 21:30 Wielkość pliku-286 43.37 KB Pobierz-286 76 Pobierz

Klasa 0.

ZAPISY -> nabor.pcss.pl/mlawa

Potrzebne dokumenty:

unknown-289 Instrukcja dla rodziców Mlawa Popularne
Data-289piątek, 19 styczeń 2024 05:45 Wielkość pliku-289 690.14 KB Pobierz-289 128 Pobierz

unknown-290 Karta kontynuacja uczęszczania 1 2024_2025
Data-290piątek, 19 styczeń 2024 05:47 Wielkość pliku-290 48.66 KB Pobierz-290 56 Pobierz

unknown-291 Karta kontynuacja uczęszczania 2 2024_2025
Data-291piątek, 19 styczeń 2024 05:47 Wielkość pliku-291 51.43 KB Pobierz-291 65 Pobierz

unknown-292 Klauzula informacyjna RODO - elektroniczne potwierdzenie woli 2024_2025
Data-292piątek, 19 styczeń 2024 05:51 Wielkość pliku-292 72.37 KB Pobierz-292 60 Pobierz

unknown-293 Klauzula informacyjna RODO - kontynuacja 2024_2025
Data-293piątek, 19 styczeń 2024 05:51 Wielkość pliku-293 72.59 KB Pobierz-293 68 Pobierz

unknown-294 Klauzula informacyjna RODO - papierowe potwierdzenie woli 2024_2025
Data-294piątek, 19 styczeń 2024 05:51 Wielkość pliku-294 72.39 KB Pobierz-294 74 Pobierz

unknown-295 Klauzula informacyjna RODO - wniosek 2024_2025 Popularne
Data-295piątek, 19 styczeń 2024 05:52 Wielkość pliku-295 73.21 KB Pobierz-295 106 Pobierz

unknown-296 Kryterium dochodu na osób w rodzinie kandydata 2024_2025
Data-296piątek, 19 styczeń 2024 05:53 Wielkość pliku-296 68.61 KB Pobierz-296 81 Pobierz

unknown-297 Oświadczenie dochód 2024_2025
Data-297piątek, 19 styczeń 2024 05:54 Wielkość pliku-297 45.46 KB Pobierz-297 81 Pobierz

unknown-298 Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa 2024_2025
Data-298poniedziałek, 22 styczeń 2024 04:27 Wielkość pliku-298 64.84 KB Pobierz-298 66 Pobierz

unknown-299 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 2024_2025
Data-299poniedziałek, 22 styczeń 2024 04:28 Wielkość pliku-299 42.45 KB Pobierz-299 50 Pobierz

unknown-300 Oświadczenie wielodzietność 2024_2025
Data-300poniedziałek, 22 styczeń 2024 04:30 Wielkość pliku-300 41.67 KB Pobierz-300 68 Pobierz

unknown-301 Owiadczenie zamieszkanie i podatek dochodowy 2024_2025
Data-301poniedziałek, 22 styczeń 2024 04:31 Wielkość pliku-301 45.21 KB Pobierz-301 74 Pobierz

unknown-302 Oświadczenie zatrudnienie 2024_2025
Data-302poniedziałek, 22 styczeń 2024 04:32 Wielkość pliku-302 44.1 KB Pobierz-302 80 Pobierz

unknown-303 UCHWAŁA NR XIV_204_2020 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 13 stycznia 2020 r. opłaty
Data-303poniedziałek, 22 styczeń 2024 04:39 Wielkość pliku-303 138.04 KB Pobierz-303 53 Pobierz

unknown-304 UCHWAŁA NR XLVI.589.2022 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 20 grudnia 2022 r. załącznik 1
Data-304poniedziałek, 22 styczeń 2024 04:40 Wielkość pliku-304 55.9 KB Pobierz-304 59 Pobierz

unknown-305 UCHWAŁA NR XLVI.589.2022 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 20 grudnia 2022 r. załącznik 2.pdf
Data-305poniedziałek, 22 styczeń 2024 04:41 Wielkość pliku-305 48.67 KB Pobierz-305 56 Pobierz