19 grudnia 2022r. godz. 17.00 - 18.30 odbędzie się w naszej szkole Dzień otwarty dla rodziców. Wszyscy nauczyciele będą obecni.

Tematyka:
Indywidualne konsultacje z rodzicami, szczególnie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz ocenami nieodpowiednimi lub nagannymi zachowania.