W październiku 2022 r. uczniowie klasy 4a wzięli udział w projekcie edukacyjno-czytelniczym pt. "Rysowanie na ekranie - ilustracja do mojej ulubionej książki".

Głównym celem przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz umiejętność twórczego wykorzystania grafiki komputerowej u uczniów. W pierwszym etapie projektu uczniowie wybrali swoją ulubioną książkę ze zbiorów biblioteki szkolnej. Następnie omówili treść wybranej książki, skupiając się na elementach, które chcieliby opracować w formie graficznej. W ostatnim etapie wykonali ilustracje do książki w programie graficznym Paint i zaprezentowali swoje prace na forum klasowym.

Do realizacji projektu wykorzystano książki zakupione do biblioteki szkolnej  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zobacz zdjęcia