Informujemy, że w 2022 roku pozyskano dla czterech szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława wsparcie finansowe pochodzące od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3.

Dofinansowanie Wojewody stanowi 80% łącznej kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym i wynosi po 12 000,00 zł dla każdej ze szkół. Miasto Mława na realizacje przedsięwzięcia dla każdej z jednostek zapewniło kwotę wkładu własnego w wysokości 3 000,00 zł co stanowi min. 20 % kwoty łącznych kosztów realizacji zadania objętego wsparciem. Łączna kwota do dyspozycji dla każdej szkoły wynosi 15 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 60 000,00 zł.


Wsparcie finansowe otrzymały następujące szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Mława:

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie z siedzibą przy ul. Sportowej 1
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie z siedzibą przy ul. Pogorzelskiego 4
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie z siedzibą przy ul. Granicznej 39
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie z siedzibą przy ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 5


Dzięki otrzymanemu wsparciu zakupione zostaną książki będące nowościami wydawniczymi, książki historyczne,
w tym poświęcone historii Polski XX wieku, lektury szkolne elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych.
W każdej ze szkół będą realizowane działania promujące oraz wspierające rozwój czytelnictwa, co zwiększy
atrakcyjność ofert bibliotek szkolnych.