Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie

informuje, że trwają zapisy do klasy I dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły.
Dzieci te przyjmowane są do Szkoły Podstawowej nr 3 z urzędu na podstawie zgłoszenia do dnia 6 kwietnia 2022roku.

Zgłoszenie polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły lub Urzędu Miasta Mława (formularz zgłoszenia poniżej). Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.). Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Wymagane dokumenty

Plików:
pdf-195 Zgloszenie do szkoly podstawowej Popularne

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

Data-195piątek, 25 luty 2022 11:17 Wielkość pliku-195 141.5 KB Pobierz-195 255 Pobierz

Wypełniony formularz i podpisane przez rodziców oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły ul. Pogorzelskiego 4, 06-500 Mława do: 06.04.2022r., do godz. 15.00. Dokumenty można pobrać również w sekretariacie szkoły.

Informacje i zapisy:
Sekretariat szkoły czynny w godz. 8.00-16.00, tel. (23) 654 49 10.
Do zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do obwodu naszej szkoły należą ulice:
Abp. Ignacego Krasickiego, Aleja Józefa Piłsudskiego od ul. Żwirki do ul. Brukowej, Anny Dobrskiej, Biskupa Leona Wetmańskiego, Brukowa, Chabrowa, Cicha, Ciechanowska, dra Józefa Witwickiego, dra Michała Łojewskiego, Graniczna od Alei Józefa Piłsudskiego do ul. Tadeusza Kościuszki, Henryka Pogorzelskiego, Jana Matejki, Jaśminowa, Juliana Tuwima, Klonowa, Konwaliowa, ks. Jana Twardowskiego, Ludwika Waryńskiego, Makowa, Marii Czechowskiej, Mrozowskiej, Narcyzowa, Obrońców Mławy, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Osiedle Młodych, płk Leona Krajewskiego, Podgórna, Ppłk. Stanisława Ślesickiego, Przemysłowa, Rondo Jana Pawła II, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Różana, Sokalskiego, Stanisława Staszica, Staszewskiego, Stefana Roweckiego "Grota", Storczykowa, Szarych Szeregów, Szpitalna, Tulipanowa, Władysława Broniewskiego, Wojciecha Kossaka, Wysoka, Zuzanny Morawskiej.

Numery budynków w podziale ulic:
– Aleja Józefa Piłsudskiego od ul. Brukowej do ul. Żwirki – nr parzyste od 6 do 62, nr nieparzyste od 1 do 79,
– ul. Graniczna od Alei Józefa Piłsudskiego do ul. Tadeusza Kościuszki – nr parzyste od 8 do 56, nr nieparzyste od 1 do 11A.
Pozostałe ulice wymienione w ww. uchwale należą w całości do obwodu szkoły.

Dzieci spoza obwodu szkoły

Wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w terminie od 11 kwietnia do 29 kwietnia 2022 roku.
Informacje i zapisy:
Sekretariat szkoły czynny w godz. 8.00-16.00, tel. (23) 654 49 10.
Do zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Wymagane dokumenty

pdf-192 WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Popularne

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

Data-192piątek, 25 luty 2022 11:15 Pobierz-192 200 Pobierz

 

Oddziały zerowe 

(Do oddziału "0" przyjmujemy TYLKO 6-cio letnie dzieci!

Wniosek, o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Miasto Mława, składa się elektronicznie w terminie od 11 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym, za pośrednictwem systemu "Nabór" dostępny pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/

Rodzice drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu (przez obojga rodziców) składają go w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru bez zbędnej zwłoki.
Ostateczny termin złożenia kompletnej papierowej wersji wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do jednostki do 2 maja do godz. 10:00.
Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.). Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wymagane dokumenty
pdf-211 Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych-2022-2023. ver 2 Popularne
Data-211środa, 20 kwiecień 2022 08:53 Wielkość pliku-211 233.71 KB Pobierz-211 171 Pobierz

pdf-210 Potwierdzenie_woli-przedszkole Popularne
Data-210środa, 20 kwiecień 2022 08:34 Wielkość pliku-210 81.44 KB Pobierz-210 170 Pobierz


Zarządzenie Burmistrza Miasta Mława o terminach rekrutacji do klasy 1
i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Zarzadzenie w spr ustalenia terminow postepowania rekrutacyjnego 2022.pdf
Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w roku szkolnym 2022/2023

Zalacznik Nr 1 326.pdf
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława w roku szkolnym 2022/2023

Zalacznik Nr 2 310.pdf
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława w roku szkolnym 2022/2023.

pdf-215 KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ 2022-2023 Popularne
Data-215środa, 11 maj 2022 17:07 Wielkość pliku-215 70.16 KB Pobierz-215 188 Pobierz

pdf-207 Zasady_rekrutacji_do_klas1 szkol podstawowych_2022_2023 Popularne

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2022/2023

Data-207poniedziałek, 28 luty 2022 08:15 Wielkość pliku-207 181.2 KB Pobierz-207 177 Pobierz

Pozostałe dokumenty związane z rekrutacją 2022/2023

pdf-209 Klauzula_informacyjna_RODO-potwierdzenie_woli Popularne
Data-209środa, 20 kwiecień 2022 08:28 Wielkość pliku-209 66.28 KB Pobierz-209 1 428 Pobierz

pdf-194 Potwierdzenie woli - szkola podstawowa Popularne

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Data-194piątek, 25 luty 2022 11:16 Wielkość pliku-194 78.83 KB Pobierz-194 192 Pobierz

pdf-187 Oswiadczenie 500 Popularne

Oświadczenie o siedzibie instytucji pomocy społecznej z której pobierane jest świadczenie z programu "Rodzina 500+"

Data-187piątek, 25 luty 2022 11:11 Wielkość pliku-187 99.47 KB Pobierz-187 185 Pobierz

pdf-188 Oswiadczenie o kandydowaniu rodzenstwa klasy I Popularne

Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa do przedszkola wchodzącego w skład zespołu placówek oświatowych, oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej lub do szkoły podstawowej, do której

...
Data-188piątek, 25 luty 2022 11:11 Wielkość pliku-188 90.48 KB Pobierz-188 159 Pobierz

pdf-205 Oswiadczenie o odleglosci_od_miejsca_zamieszkania_klasy1 Popularne
Data-205poniedziałek, 28 luty 2022 08:14 Wielkość pliku-205 85.82 KB Pobierz-205 175 Pobierz

pdf-190 Oswiadczenie o spelnianiu obowiazku do klasy I Popularne

Oświadczenie o spełnianiu rocznego wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym

...
Data-190piątek, 25 luty 2022 11:13 Wielkość pliku-190 92.48 KB Pobierz-190 171 Pobierz

pdf-206 Oswiadczenie_zamieszkanie i podatek_dochodowy_klasy1 Popularne

Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Mława

Data-206poniedziałek, 28 luty 2022 08:15 Wielkość pliku-206 90.55 KB Pobierz-206 171 Pobierz