KIEROWNIK GOSPODARCZY:

  •  Irena Piechowska

 

SEKRETARZ SZKOŁY:

  • Wiesława Smolińska

 

 OBSŁUGA:

  • Arkadiusz Zembrzuski
  • Cezary Klimek
  • Iwona Łuczak