Julia Maciejewska - przewodnicząca,
Kornelia Sienkiewicz - z-ca przewodniczącej,


W roku szkolnym 2021/2022, Samorząd Uczniowski zrealizował następujące zadania:

 1. W zakresie organizacji pracy SU:
 • Spośród wyłonionego w wyniku powszechnych wyborów Zarządu, powołano przewodniczącego SU, zastępcę oraz sekretarza zarządu.
 • W poszczególnych klasach wybrano samorządy a tym samym utworzono Radę Samorządu Szkolnego.

 1. W zakresie kształtowania świadomości o współdecydowaniu i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły:
 • W maju /ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z covid-19 /nie zorganizowano powszechnych wyborów do Zarządu  SU na rok szkolny2020/2021.
 • Wychowawcy zapoznali uczniów z dokumentami obowiązującymi w szkole.
 • Wychowawcy we współpracy z uczniami opracowali plan pracy wychowawcy klasowego w oparciu o potrzeby klasy a także znowelizowali Kodeksy Moralne poszczególnych oddziałów.
 • Przewodniczący samorządów klasowych zapoznali kolegów z kalendarzem roku szkolnego, regulaminem SU, planowanymi inicjatywami SU.
 • Samorząd Uczniowski opracował Harmonogram imprez szkolnych i dyskotek na ten rok szkolny
 • Samorząd Uczniowski analizował i  wspierał różne inicjatywy uczniowskie.

 1. W zakresie kształtowania postaw społecznych i obywatelskich, umiejętności empatii i odpowiedzialności za innych
 • Zorganizowano Dzień Chłopaka oraz Dzień Kobiet, Dzień Samorządności.
 • Przeprowadzono kampanię informacyjną o prawach dziecka- gazetka SU.
 • Uczniowie zaangażowali się w zbiórkę surowców wtórnych, koordynowaną przez nauczyciela geografii.
 • Przedstawiciele zarządu odwiedzili grób Patrona Szkoły w celu uporządkowania mogiły i złożenia kwiatów oraz hołdu Józefowi Ostaszewskiemu.
 • Poszczególne klasy wraz z wychowawcami zorganizowali klasowe wigilie.
 • Współpraca w Radą Wolontariatu.

 1. W zakresie kultywowania tradycji narodowych i ceremoniału szkoły:
 • Samorząd Uczniowski przygotował i prowadził uroczystości oprawione ceremoniałem szkoły: uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
 • Członkowie SU pomagali nauczycielom odpowiedzialnym, w przygotowaniu uroczystości oraz dekoracji w szkole z okazji świąt okolicznościowych i państwowych.
 • Samorząd wykonywał dekoracje z okazji świąt okolicznościowych i państwowych.

 1. W zakresie tworzenie warunków do rozwoju samorządności i odpowiedzialności, członkowie SU:
 • reagowali na każde niekulturalne zachowanie uczniów;
 • troszczyli się o ład, porządek i estetykę w szkole i jej otoczeniu;
 • zapoznali społeczność uczniowska z prawami dziecka, prawami i obowiązkami ucznia.
 • zaopiniowali propozycję Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 1. W sferze integracji społeczności uczniowskiej, wyzwalania inicjatyw i pomysłów uczniów a także organizowania życia kulturalnego i rozrywkowego w szkole Samorząd zgłosił następujące inicjatywy:

      Samorząd Uczniowski zorganizował następujące imprezy:

 • Dyskoteki szkolne z okazji:
 • Dnia Chłopaka
 • Andrzejek – wewnątrz klasowe
 • Mikołajek – wewnątrz klasowe
 • Karnawału
 • dzień Wszystkich Świętych
 • poczta walentynkowa
 • dzień samorządności
 • kontynuacja akcji „szczęśliwy numerek”
 • promocja szkoły

 1. W obszarze wdrażania do współzawodnictwa, Samorząd Uczniowski przeprowadził następujące konkursy:
 • Dzień pluszowego Misia
 • Europejski Dzień Języków

Włączył szkołę w akcje:

 • III Ogólnopolski Dzień Wiatraczka – akcja organizowana dla słonych dzieci w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Mukowiscydozy
 • Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna solidaryzowanie się z  dziećmi z Zespołem Downa – skarpetki nie do pary.
 • Konkurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjną.
 • Dzień Mamy
 • 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II.
 • Dzień Dobrych Uczynków.
 • Międzynarodowy Dzień Dziecka
 • Dzień Matki
 • Zakończenie roku szkolnego - film