Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie, po raz kolejny, zaadoptowała dziecko z Afryki.
 
W bieżącym roku szkolnym, kontynuujemy podjętą akcję "Adopcja na odległość" we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Polega ona na wsparciu materialnym dziecka z kraju misyjnego i zapewnienia mu możliwości wyżywienia i edukacji. Dotychczas opiekowaliśmy się Mercy Katambi, która ukończyła szkołę powszechną i się usamodzielniła. Przez kolejne 2 lata wspieraliśmy również jej siostrę, która obecnie pobiera w szkole wyższej.


W tym roku podjęliśmy się objąć wsparciem finansowym chłopca z Kenii. DERICK GIKUNDA urodził się 2 grudnia 2006 roku. Mieszka we wsi Gituria w Kenii i pochodzi ze szczepu Merian. Wraz z czworgiem rodzeństwa jest pod opieką swojej mamy. Derick od stycznia uczęszcza do klasy IV w szkole Lowe Chury – jest dobrym uczniem.

Aby udzielić finansowej pomocy każdemu z tych dzieci uczniowie pracujący w szkolnym wolontariacie raz w roku organizowali zbiórkę pieniędzy od każdej z klas. Ponadto w okolicach Świąt Wielkanocnych uczniowie robią palmy wielkanocne a następnie rozprowadzają je w mławskich parafiach.