Bezpieczne korzystanie z Internetu przez uczniów


Szkoła przystąpiła do programu - OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)
https://ose.gov.pl/

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program dający szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne technologie.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, a jego założenia realizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator OSE, na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Cele programu OSE:

  • Udostępnienie wszystkim szkołom szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
  • Podnoszenie poziomu cyfrowych kompetencji uczniów i otwarcie ich na nowe technologie.
  • Wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez umożliwienie dostępu do zasobów edukacyjnych.
  • Promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

Szybki - Symetryczny, szerokopasmowy internet 100 Mb/s.
Internet OSE jest szybki, ponieważ łącze o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s może być użytkowane wyłącznie przez podłączoną do niego szkołę. Internet OSE jest symetryczny, co oznacza, że dane można pobierać i wysyłać z równie wysoką prędkością.

Bezpieczny - Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem.
Internet OSE to gwarancja dostępu do profesjonalnych usług bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawowych i zaawansowanych. Chronią one użytkowników przed szkodliwym oprogramowaniem, wykrywają i blokują wirusy komputerowe oraz ataki sieciowe.

Bezpłatny Internet OSE.
Internet OSE to najlepsze rozwiązanie dla szkół, gdyż finansowany jest z budżetu państwa. Bezpłatny Internet zapewnia wszystkim nauczycielom i uczniom możliwość korzystania z technologii cyfrowych. 

Całodobowy monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynkuCo roku przeprowadzana jest próbna ewakuacja wszystkich uczniów szkoły na wypadek różnych zagrożeń.


20221007_100045
20221007_100048
20221007_100054
20221007_100055
20221007_100056
20221007_100119
20221007_100121
20221007_100124
20221007_100126
20221007_100127
20221007_100130
20221007_100134
20221007_100138
20221007_100139
20221007_100142
20221007_100145
20221007_100149
20221007_100151
20221007_100154
20221007_100157
20221007_100200
20221007_100203
20221007_100207
20221007_100210
20221007_100216
20221007_100218
20221007_100221
20221007_100224
20221007_100226
20221007_100229
20221007_100232
20221007_100234
20221007_100237
20221007_100239
20221007_100241
20221007_100254
20221007_100259
20221007_100302
20221007_100304
20221007_100307
20221007_100338
20221007_100341
20221007_100344
20221007_100347
20221007_100352
20221007_100514
20221007_100519
20221007_100524
20221007_100532
20221007_100541

Zostały opracowane i wdrożone procedury kryzysowe:
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE


 

Plików:
pdf-141 Procedury kryzysowe 2018 ver4 Popularne

...
Data-141piątek, 21 wrzesień 2018 16:10 Wielkość pliku-141 1.16 MB Pobierz-141 766 Pobierz