Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie działający w szkolnym Wolontariacie podejmują wiele działań promujących ideę wolontariatu.
Corocznie m.in. organizują akcję robienia i sprzedaży palm wielkanocnych. Celem akcji jest m.in. podtrzymanie tradycji przyozdabiania palm, czyli rozkwitniętych gałązek wierzbowych, które święcone są w kościele w Niedzielę Palmową.

Ta niedziela, zwana też "kwietną" lub "wierzbną", rozpoczyna Wielki Tydzień. Została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.

Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce już od średniowiecza. Palmy są symbolem odradzającego się życia. Wierzono w wielką moc poświęconych palm. Uderzenie kogoś palmą po wyjściu z kościoła zapewnić mu miało zdrowie i pomyślność. Poświęcone palmy wierni zatykali za obrazy święte zawieszone na ścianach domu, gałązkę palmy wkładano pod pierwszą skibę zaoranej na wiosnę ziemi, połykano bazie, aby nie cierpieć na ból głowy, krtani i gardła. Niedziela Palmowa jest okazją by kultywować piękne tradycje, które ubogacają naszą narodową kulturę.

Wykonanie przez uczniów palm oraz podejmowanie innych akcji charytatywnych przyczynia się do zaangażowania dzieci i młodzieży w czynną, dobrowolną i bezinteresowną pomoc innym. Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli prowadzili sprzedaż palm w Niedzielę Palmową przy kościele p.w. św. Jana Kantego na Wólce. Spotkali się z ogromną sympatią i wielkim wsparciem ze strony wiernych udających się na msze święte, którzy chętnie kupowali oferowane palmy.
Tegoroczny dochód z akcji charytatywnej zostanie przeznaczony na potrzeby związane z adopcją na odległość Marcy Kathambi – dziewczynki z Afryki.