Tablice multimedialne, komputery, rzutniki, telewizory, monitory, SoundBar-y, głośniki i inne...
w każdej klasie!


Pracownie lekcyjne