Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań opiekuńczo - wychowawczych przyjętych w statucie szkoły oraz w programie profilaktyczno - wychowawczym szkoły.

Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli wychowawców świetlicy ujęty jest w statucie szkoły.

Świetlica czynna jest codziennie

w dniach nauki szkolnej w godzinach:
6:45 – 8.00;
11:30 – 16:30 lub 12.30 – 16.30.

Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej uczestniczą we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach – zgodnie z zainteresowaniami;

  • korzystają z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych (w porozumieniu z rodzicami i wychowawcą),
  • rozwijają własne zainteresowania i uzdolnienia,
  • racjonalnie, zdrowo i bezpiecznie wypoczywają,
  • korzystają z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier,
  • dbają o życzliwą atmosferę i porządek w sali.


 

Stołówka

Jakość i Zdrowie

  • Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26.08.2015 podjęliśmy stosowne działania w trosce o zdrowie naszych dzieci i młodzieży.
  • Przestrzegamy norm zawartości cukru, tłuszczów i soli . Posiłki przygotowujemy na bazie wywarów jarzynowo-mięsnych, wyeliminowaliśmy stosowanie produktów zawierających polepszacze smaku. Używamy naturalnych ziół do przyprawiania potraw.
  • Nasze obiady spełniają normy wagowe oraz kaloryczne stosownie do wieku dzieci.
  • Jadłospis jest urozmaicony, opracowany na cały miesiąc. Eliminujemy smażenie mięsa na rzecz gotowania i duszenia.
  • Zwiększyliśmy częstotliwość posiłków z ryb w jadłospisie.

Plików:
docx-267 Deklaracja korzystania z obiadow Popularne
Data-267wtorek, 14 marzec 2023 14:10 Wielkość pliku-267 15.44 KB Pobierz-267 151 Pobierz

docx-268 Regulamin korzystania z wyżywienia oddziały przedszkolne Popularne
Data-268wtorek, 14 marzec 2023 14:10 Wielkość pliku-268 20.56 KB Pobierz-268 150 Pobierz

docx-269 Regulamin korzystania z wyżywienia szkoła Popularne
Data-269wtorek, 14 marzec 2023 14:11 Wielkość pliku-269 22.23 KB Pobierz-269 143 Pobierz

docx-270 Regulamin windykacji - dot. obiadów Popularne
Data-270wtorek, 14 marzec 2023 14:12 Wielkość pliku-270 25.61 KB Pobierz-270 151 Pobierz


Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa