Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, w sekretariacie szkoły  składają pisemne oświadczenie  potwierdzenia woli zapisu przyjęcia dziecka wraz z klauzulą informacyjną RODO w terminie od 09.05.2022 r. od godz. 12.00 do 11.05.2022 r. do godz. 16.00.