Bezpieczne korzystanie z Internetu przez uczniów


Szkoła przystąpiła do programu - OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)
https://ose.gov.pl/

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program dający szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne technologie.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, a jego założenia realizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator OSE, na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Cele programu OSE:

  • Udostępnienie wszystkim szkołom szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
  • Podnoszenie poziomu cyfrowych kompetencji uczniów i otwarcie ich na nowe technologie.
  • Wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez umożliwienie dostępu do zasobów edukacyjnych.
  • Promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

Szybki - Symetryczny, szerokopasmowy internet 100 Mb/s.
Internet OSE jest szybki, ponieważ łącze o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s może być użytkowane wyłącznie przez podłączoną do niego szkołę. Internet OSE jest symetryczny, co oznacza, że dane można pobierać i wysyłać z równie wysoką prędkością.

Bezpieczny - Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem.
Internet OSE to gwarancja dostępu do profesjonalnych usług bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawowych i zaawansowanych. Chronią one użytkowników przed szkodliwym oprogramowaniem, wykrywają i blokują wirusy komputerowe oraz ataki sieciowe.

Bezpłatny Internet OSE.
Internet OSE to najlepsze rozwiązanie dla szkół, gdyż finansowany jest z budżetu państwa. Bezpłatny Internet zapewnia wszystkim nauczycielom i uczniom możliwość korzystania z technologii cyfrowych. 

Całodobowy monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynkuCo roku przeprowadzana jest próbna ewakuacja wszystkich uczniów szkoły na wypadek różnych zagrożeń.Zostały opracowane i wdrożone procedury kryzysowe:
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE


 

Plików:
pdf.png Procedury kryzysowe 2018 ver4 Popularne

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE

Data 2018-09-21 Wielkość pliku 1.16 MB Pobierz 417 Pobierz