Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są z wielu przedmiotów:

  • koła zainteresowań,
  • pomoc w nauce w formie konsultacji,
  • zajęcia sportowe (SKS),
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Zajęcia pozalekcyjne  dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Imię i nazwisko nauczyciela

rodzaj zajęć

B. Błaszkiewicz

Zajęcia logopedyczne

K. Dziubińska

Zajęcia logopedyczne

E. Załoga

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

I. Cieślińska

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

E. Czerwińska

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

E. Kowalska

Zajęcia rewalidacyjne

J. Bukowska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

B. Hyndle Krokowska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

A. M. Lis Dzięgielewska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

D. Zabłocka

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polski

Dziubińska Katarzyna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polski

Marta Rejniak

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polski

K. Cechowska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

J. Szulc

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze